5
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
उनी हेनताई कलाकार हुन् औसत 5 / 5 बाहिर 1
श्रेणी
N / A, यसमा 2.4K हेराईहरू छन्
वैकल्पिक
N /
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मंगा