3.8
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
एक अद्भुत नयाँ विश्व औसत 3.8 / 5 बाहिर 25
श्रेणी
१th, यसमा 13 642.7.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
멋진 신세계, Amazing New World, Brave New World (Gonjison)
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा