3.7
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
मेरो घरमालिक नून औसत 3.7 / 5 बाहिर 56
श्रेणी
१th, यसमा 8 895.1.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
건물주 누나, भवनको मालिक
लेखक (हरू)
कलाकार (हरू)
विधा (हरू)
प्रकार
मान्हवा