जातिहरु

मनोवैज्ञानिक

भाभी (किम ज्योल-गे)

5
अध्याय 33 सेप्टेम्बर 30, 2022
अध्याय 32 सेप्टेम्बर 30, 2022

विजेता सबै लिन्छ

4
148 सेप्टेम्बर 17, 2022
147 सेप्टेम्बर 10, 2022

गहिरो र टाढा

3
अध्याय 44 सेप्टेम्बर 17, 2022
अध्याय 43 सेप्टेम्बर 9, 2022