जातिहरु

साइ-फाई

रातको राजा

4.2
अध्याय 48 सेप्टेम्बर 28, 2022
अध्याय 47 सेप्टेम्बर 26, 2022

Murim RPG सिमुलेशन

5
अध्याय 53 सेप्टेम्बर 26, 2022
अध्याय 52 सेप्टेम्बर 9, 2022

सिद्ध सर्जन

5
अध्याय 45 सेप्टेम्बर 26, 2022
अध्याय 44 सेप्टेम्बर 26, 2022

नानो मेसिन

4.8
अध्याय 122 सेप्टेम्बर 26, 2022
अध्याय 121 सेप्टेम्बर 19, 2022

+99 काठको स्टिक

0
अध्याय 31 सेप्टेम्बर 22, 2022
अध्याय 30 सेप्टेम्बर 17, 2022

विजेता सबै लिन्छ

4
148 सेप्टेम्बर 17, 2022
147 सेप्टेम्बर 10, 2022